บริการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องสำอาง
Bluebridge Global กับการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งและมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ร่วมกับการทำงานของพนักงานเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
Best of your partner
Bluebridge Global กับการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งและมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ร่วมกับการทำงานของพนักงานเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
Best of your partner

Medical & Comestics Supply

Bluebridge global ช่วยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องสำอางชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศสู่ตลาดโลก ดำเนินการจัดหาสินค้าที่มีศักยภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ ผ่านประสบการณ์ด้านการตลาดเครื่องมือแพทย์ในประเทศยาวนานมากกว่า 20 ปี เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสินค้ากับบริษัทพันธมิตรภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง
Bluebridge global ช่วยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องสำอางชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศสู่ตลาดโลก ดำเนินการจัดหาสินค้าที่มีศักยภาพสูงและคุณภาพเป็นเลิศ ผ่านประสบการณ์ด้านการตลาดเครื่องมือแพทย์ในประเทศยาวนานมากกว่า 20 ปี เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสินค้ากับบริษัทพันธมิตรภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง
ko th