การบริการทางการแพทย์
Bluebridge Global กับการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งและมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ร่วมกับการทำงานของพนักงานเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
Best of your partner
Bluebridge Global กับการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งและมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ร่วมกับการทำงานของพนักงานเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
Best of your partner

Global Healthcare

Bluebridge global ให้บริการ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าชาวต่างชาติ มอบบริการให้คนไข้ผ่านระบบ IT เพื่อค้นหาโรงพยาบาลศัลยกรรมได้ด้วยตนเอง เรามีบริการให้เลือกสรรมากมาย การให้บริการอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าเมื่อมาถึงเกาหลี เช่น บริการล่ามภาษาต่างประเทศ, การปรึกษาทางการแพทย์, การจองโรงแรม บริการรับส่ง, การท่องเที่ยว, ช้อปปิ้งและอื่นๆ อีกมากมาย
Bluebridge global ให้บริการ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าชาวต่างชาติ มอบบริการให้คนไข้ผ่านระบบ IT เพื่อค้นหาโรงพยาบาลศัลยกรรมได้ด้วยตนเอง เรามีบริการให้เลือกสรรมากมาย การให้บริการอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าเมื่อมาถึงเกาหลี เช่น บริการล่ามภาษาต่างประเทศ, การปรึกษาทางการแพทย์, การจองโรงแรม บริการรับส่ง, การท่องเที่ยว, ช้อปปิ้งและอื่นๆ อีกมากมาย
ko th